Zapraszamy na I zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

w najbliższy wtorek (4.10.2022) godz. 19:00 w trybie zdalnym (zebranie dla obu budynków).

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie sprawozdania oraz sprawozdania finansowego z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

4. Wybór nowego Prezydium na rok szkolny 2022/2023.

5. Wybór komisji.

6. Ustalenie dobrowolnej składki na Fundusz Rady Rodziców 2022/2023.

7. Zmiany Regulaminu RR.

8. Wolne wnioski.

Link do spotkania

To join from videoterminal dial meeting

ID: 951 6675 5733

Other cases use URL: https://allegro.zoom.us/j/95166755733?pwd=c2Z2N25raTc0bHEzTWExTy9wWGhkdz09

Password: 496098

Zebranie Rady Rodziców (Budynek Małcużyńskiego)

Zapraszamy trójki z budynku na Małcużyńskiego na Zebranie RR w dniu 30 maja (poniedziałek) na godz. 19:00.

Poniżej planowany porządek zebrania:

  1. Omówienie bieżących spraw;
  2. Propozycje wydatkowania środków z funduszu RR
  3. Planowane atrakcje w czerwcu;
  4. Wolne wnioski.

Link do zebrania prześlemy z końcem tygodnia.

Dodatkowe pieniądze na oświatę w 2022r

Udało się pozyskać kolejne fundusze na oba budynki SP 336. Dzielnica Ursynów otrzymała z budżetu m.st. Warszawy dodatkowe 20 mln zł.

Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9

  • 500.000 zł w 2022 roku
  • 500.000 zł w 2023 roku 

https://ursynow.um.warszawa.pl/-/20-mln-zl-dla-ursynowa?fbclid=IwAR2agWpGQwljSzr2MLclHv0ugG2Gtd0ZSpbp_fHUI2SfwGljzM2KNxe7lZk

https://www.facebook.com/robertkempaburmistrzursynowa/posts/571257257622216