Dofinansowanie

Wnioski o przyznanie dofinansowania socjalnego z funduszu Rady Rodziców przyjmowane są w trakcie roku szkolnego w dwóch turach – do 31 grudnia i do 31 kwietnia danego roku szkolnego.

Komisja ds. dofinansowania socjalnego rozpatruje wniosek o dofinansowanie niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 21 dni kalendarzowych od jego otrzymania.