Fundusz Rady Rodziców

Dobrowolna składka na Fundusz dla dzieci Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 wynosi:

 • 100 zł / rok – dla jednego dziecka w SP 336
 • Po 75 zł / rok / dziecko – przy dwójce dzieci w SP 336
 • Po 60 zł / rok / dziecko – przy trójce lub większej ilości dzieci w SP 336

Składki na Fundusz dla dzieci zbiera Skarbnik każdej Rady Oddziałowej i przekazuje przelewem na konto Rady Rodziców (ODPOWIEDNIO dla każdego z budynków)

Rada Rodziców przy SP 336 w Warszawie, ul. Małcużyńskiego 4

Numer konta: Bank Pekao SA 53 1240 6250 1111 0010 3540 5178

Fundusz Rady Rodziców – Szkoła Podstawowa nr 336, budynek przy ul. Na Uboczu 9

Numer konta: 42 1140 2004 0000 3402 8297 4019

Przypominamy! Na konto wpłaca Skarbnik Klasy!

Rada Rodziców aktywnie działa na rzecz naszych uczniów. Ze składek finansujemy następujące wydatki związane z dziećmi:

 • Finansujemy nagrody w konkursach szkolnych.
 • Organizujemy i finansujemy imprezy ogólnoszkolne, na których nasze dzieci fantastycznie się bawią i integrują, takie jak: Ślubowanie klas pierwszych, Dyskoteki dla klas 4-6, Bal karnawałowy dla klas 0-3, wizyta Mikołaja dla klas 0-1, Dzień Dziecka, Potańcówka wiosenna dla klas 2-3.
 • Organizujemy i finansujemy akcję „Książka na ławkę” dla uczniów klas 4-6, aby nie musieli nosić do szkoły ciężkich podręczników.
 • Fundujemy dyplomy na zakończenie roku szkolnego i nagrody dla najzdolniejszych uczniów i aktywnych sportowców reprezentujących nasza szkołę w olimpiadach i rozgrywkach sportowych.
 • Finansujemy zakup książek do biblioteki szkolnej, czy ponadprogramowych książek do nauki języków obcych, spotkania z ciekawymi autorami książek dla dzieci.
 • Dofinansowujemy wyjazdy uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej na Zielone Szkoły, Białe Szkoły, basen, wyjścia do teatru, kina i inne.
 • Sfinansowaliśmy i zorganizowaliśmy instalację poidełek szkolnych.
 • Sfinansowaliśmy zakup Bumbum rurek.
 • Dofinansowujemy również świetlicę szkolną – kupiliśmy zestaw zabawek do gry na dworze.

Jeśli chcesz abyśmy nadal finansowali te wszystkie wydarzenia prosimy o wpłatę składki.

Ponadto w ostatnich latach dzięki staraniom Rady Rodziców Ratusz przekazał około 1,5 mln zł na remonty naszej szkoły – sal świetlicowych, sal dla dzieci najmłodszych i sanitariatów, całej sekcji sportowej i generalnego remontu kanalizacji i przyłączy – rur łączących szkołę z rurą „miejską” oraz częściową wymianę placu zabaw. Dzięki naszym staraniom, byliśmy w gronie 2 szkół z Ursynowa, które zostały wybrane do programu wyciszenia szkół finansowanego przez Urząd Miasta.

Dzięki staraniom Rady Rodziców szkoła została wyposażona w 2 nowoczesne tablice interaktywne.

Rada Rodziców angażuje się również w poprawę edukacji uczniów – zorganizowaliśmy zajęcia prowadzone przez rodziców: majsterkowanie, zajęcia z uważności, spotkania z ciekawymi ludźmi i zawodami oraz zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia z obcego języka (rosyjski).

Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczą w wielu wydarzeniach i uroczystościach szkolnych, takich jak: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej itp. Ponadto staramy się dbać o bezpieczeństwo, higienę i wysoką jakość kształcenia dzieci w szkole.