Informacja o szkole

Szkoła Podstawowa nr 336 im Janka Bytnara „Rudego” mieści się w dwóch budynkach:

Klasy 0-6: ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa, tel. 22-859-17-20

Klasy 0-3, 7-8: ul. Na Uboczu 9

Link do strony szkoły: https://sp336.ursynow.warszawa.pl/

Szkoła, ul. Małcużyńskiego 4

Szatnia, ul. Małcużyńskiego 4