Komisje zadaniowe

W ramach Rady Rodziców działają następujące Komisje zadaniowe:

  • Komisja ds. bezpieczeństwa (…………)
  • Komisja ds. konkursów ( …………)
  • Komisja ds. socjalnych ( …………)
  • Komisja ds. świetlicy ( …………)
  • Komisja ds. remontów i doposażenia ( …………)
  • Komisja ds. agresji w szkole i sytuacji trudnych w klasie ( …………)