Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 336 – dotyczy budynku przy ul. Małcużyńskiego 4.

Zgłoszenie wniosków i propozycji dotyczących spraw szkolnych prosimy zgłaszać pod adres: sekretarz.rr336@gmail.com