Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st Warszawy

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował w uchwale z 8 lutego 2021r. 2,2 mln zł dla SP336 (oba budynki). Najpierw 500 000 zł w 2022r. a następnie 1,7 mln w 2023r. W ramach zadania zgodnie z informacją ze strony urzędu dzielnicy planowana jest modernizacja sal lekcyjnych, w tym adaptacja na pracownie naukowe wraz z wyposażeniem.

W kolejnym kroku 18 marca 2021r. została uchwalona przez Radę miasta stołecznego Warszawy uchwała w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050.

Podsumowując przed kilku miesiącami było 0 zł, teraz jest 2,2 mln zł dla SP 336 (oba budynki).