Zapraszamy na I zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

w najbliższy wtorek (4.10.2022) godz. 19:00 w trybie zdalnym (zebranie dla obu budynków).

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie sprawozdania oraz sprawozdania finansowego z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

4. Wybór nowego Prezydium na rok szkolny 2022/2023.

5. Wybór komisji.

6. Ustalenie dobrowolnej składki na Fundusz Rady Rodziców 2022/2023.

7. Zmiany Regulaminu RR.

8. Wolne wnioski.

Link do spotkania

To join from videoterminal dial meeting

ID: 951 6675 5733

Other cases use URL: https://allegro.zoom.us/j/95166755733?pwd=c2Z2N25raTc0bHEzTWExTy9wWGhkdz09

Password: 496098