Zebranie Rady Rodziców

Zapraszamy trójki klasowe na Zebranie Rady Rodziców w dniu 22.09.2021 r. o godz. 19:00. Zebranie odbędzie się w trybie zdalnym – link do spotkania zostanie przesłany na początku przyszłego tygodni. Poniżej agenda.

1. Przedstawienie sprawozdania oraz sprawozdania finansowego z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

4. Wybór nowego Prezydium na rok szkolny 2021/2022.   

5. Wybór komisji.

6.  Ustalenie dobrowolnej składki na Fundusz Rady Rodziców 2021/2022.

7. Plany remontowe na lata 2022/2023.

8.  Opiekun dzieci na przejściu dla pieszych.

9. Wolne wnioski.